Wednesday, 29 March 2023

เกิด แผ่นดินไหว ระดับ 4.1 สะเทือน เชียงใหม่ ยังไม่พบความเสียหาย

เกิดแผ่นดินไหวระดับ 4.1 ที่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จุดศูนย์กลางอยู่ใกล้ มีแรงสะเทือนในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน แต่ยังไม่มีรายงานความเสียหายใด ๆ

เกิดแผ่นดินไหวระดับ 4.1

 

กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา กล่าวในวันพฤหัสบดีที่ 20 ต.ค. 2565

ว่า เมื่อเวลาโดยประมาณ 4.36 น. ที่ผ่านมา เกิดแผ่นดินไหว จุดศูนย์กลางอยู่บริเวณ ต.แม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ที่ละติจูด 18.790 องศาเหนือ ลองจิจูด 99.106 องศาตะวันออก ขนาด 4.1 ความลึก 2 กิโลเมตร

เชียงใหม่

 

เบื้องต้น กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวฯ ระบุว่า แผ่นดินไหวคราวนี้

ได้รับแจ้งความรู้สึกสั่นไหวได้ในพื้นที่ อำเภอดอยสะเก็ด อำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอสันกำแพง อำเภอแม่ริม และ อำเภอสันทราย รวมไปถึง อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน และ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

อย่างไรก็ตามถึงในขณะนี้ยังไม่มีรายงานความเสียหาย ตอนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดเชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธถาวร สั่งให้ทุกอำเภอรีบตรวจสอบและรายงานความเสียหายและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น